دهمين نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان


دهمين نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

 16-19 آذر

گروه تجارت و اطلاعات کوشا - تلفن: 88070833 - 88070844

وب سایت: www.Ibex.ir

آقای صفاری - 21912663

 

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی