اولین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته


اولین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته

16-19 آذر

گروه تجارت و اطلاعات کوشا - تلفن: 88085380
وب سایت: www.ifex.ir

آقای صفاری - 21912663

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی