بیست و دومين نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی


بیست و دومين نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

25-28 آذر

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اجراء توسط: شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا - تلفن:42917000
وب سایت:www.iran-elecomp.com

آقای مجتهدی 21912283

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی