هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور


هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

25-28 آذر

شرکت نما گستر آدونیس تلفن: 77522390-77522563
وب سایت: www.ngadonis.ir

آقای موبدی - 21912376

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی