ششمين نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری


ششمين نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

5-8 دی ماه

شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو) - تلفن: 88067747

وب سایت: www.hofex-medex.com

آقای صفاری - 21912663

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی