سيزدهمين نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته


سيزدهمين نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

15-18 دی ماه

شرکت آوین افراز - تلفن: 22020248
وب سایت: www.avin-co.ir

 آقای رسولی - 21912328

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی