چهارمين نمايشگاه بين المللي خشكبار، آجيل، ميوه هاي خشك و صنايع وابسته


چهارمين نمايشگاه بين المللي خشكبار، آجيل، ميوه هاي خشك و صنايع وابسته

17-20 دی ماه

شرکت سایا نمای پارسیان - تلفن: 36633939-031

وب سایت: www.irannutex.ir

آقای رضوی - 21912522

 

 

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی