پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

25-28 دی ماه

شركت نمايشگاهي ميلاد نور - تلفن: 88656169
وب سایت: www.miladfair.ir

آقای بوجار دولابی 21912547

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی