هفتمين نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون


هفتمين نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

25-28 دی ماه

شرکت نمانگر - تلفن: 88203020

وب سایت: www.midex.ir

آقای حاجی زاده - 21912562

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی