ششمين نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، شهربازی و پارک ها


ششمين نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، شهربازی و پارک ها

18-21 بهمن

گروه بین المللی بامیکا اندیشه ماندگار - تلفن: 44873707 
وب سایت: www.amtech.ir

 آقای عسگری - 21912200

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی