نمایشگاه اکسپو 2017 آستانه قزاقستان


 امضای توافقنامه توسط دفتر بین المللی نمایشگاههای جهان ( BIE ) و کشور قزاقستان در مورد اعطای امتیازات و مزایایی جهت شرکت کنندگان رسمی در نمایشگاه اکسپو 2017 آستانه

 

متن کامل خبر

 

منبع  : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

 

منبع خبر به زبان انگلیسی :

http://www.bie-paris.org/site/en/component/content/article/87-news-announcements/bie-activity/1089-bie-and-kazakhstan-sign-the-agreement-on-privileges-and-advantages-for-official-participants-at-expo-2017-astana?Itemid=915

 

شرکت غرفه تجهیزات نمایشگاه - غرفه - غرفه سازی - خدمات نمایشگاهی - دکوراسیون داخلی